Artikelen

Hieronder zijn enkele waardevolle downloadbare artikelen m.b.t. de beoefening van mindfulness in de gezondheidszorg.

  • Mindfulness in de dermatologische praktijk; een beknopte introductie door C. Kennedy in het Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie (NTvDV).
  • The Effectiveness of Mindfulness Training in a Heterogeneous Psychiatric Sample. E.H. Bos, R. Merea-Boerema, E. Van den Brink, R. Sanderman, A.A. Bartels-Velthuis. J Clin Psychol, 25 juni 2013. Hoe effectief is een mindfulness training in een groep patiënten met uiteenlopende problematiek. Bij alle patiënten kon een gunstig effect van de mindfulness training worden geobserveerd. Verschillen tussen de diagnostische groepen waren toe te schrijven aan verschillen in ernst van de ziekte bij aanvang en aan ziekteduur.
  • Mindfulness door C. Kennedy in WCS Nieuws (van WCS Kenniscentrum Wondzorg), december 2016.